en av hundra tusen miljarder dikter

När två kan med varann sympatisera
Och hänga den till tork på kungens tron
Och prosan framstår nu som ändstation
Nog är det mer än man kan tolerera
I Pisa tillåts man fotografera
Bredvid varann i samma produktion
Det glappar dock i denna edition
Som ingen tycks ha vågat vidimera
Den fege faller in i apati
Den modige han grips av raseri
Båd' makrill, spätta, lax, torsk, haj och val
Min bror, jag tror jag vet varför du smet
Och skådar Eiffeltornets dignitet
Ett däggdjur kung är - vi blott dess rival


Raymond Queneau

Translation to Swedish by Lars Hagström
found in "Hundra tusen miljarder dikter"
Bakhåll 1992, ISBN 91-7742-101

Idea and implementation by Magnus Bodin 1997
Produced in the wonderful country of Sweden.