en av hundra tusen miljarder dikter

När två kan med varann sympatisera
Ett stöldobjekt för mången lömsk person
Han böjer sig för att få position
Behöver man en piggvar harpunera?
Ett barn på godis nog vill frukostera
En orättfärdig dokumentation
Den vittnar om en märklig adoption
Och maskar, kvalster gör er snabbt till lera
En katt har råttor i sitt skafferi
Att söka svar har blivit en mani
Se upp! Man kan bli slängd i nån kanal
Det krävs ej mycket förrn en sån går bet
Ett Master-card ger bäst validitet?
Ett däggdjur kung är - vi blott dess rival


Raymond Queneau

Translation to Swedish by Lars Hagström
found in "Hundra tusen miljarder dikter"
Bakhåll 1992, ISBN 91-7742-101

Idea and implementation by Magnus Bodin 1997
Produced in the wonderful country of Sweden.