en av hundra tusen miljarder dikter

Gourmanden fastan bröt med att dinera
På frisen ännu fri från erosion
Den infödde chauffören tar sig ton
Nog är det mer än man kan tolerera
Ack ve! en sådan fräckhet att dupera
När vargen skådar höna och kalkon
Man tröttnar kanske efter nån portion
Som ingen tycks ha vågat vidimera
I Platons Grekland blommar folks espri
Vi saltar, torkar, kokar och står i
Där dryck och tango blir till ritual
Min bror, jag tror jag vet varför du smet
Din sång förkroppsligar en stor profet
Ty annars är man torr och ej global


Raymond Queneau

Translation to Swedish by Lars Hagström
found in "Hundra tusen miljarder dikter"
Bakhåll 1992, ISBN 91-7742-101

Idea and implementation by Magnus Bodin 1997
Produced in the wonderful country of Sweden.