en av hundra tusen miljarder dikter

När två kan med varann sympatisera
När varje gravsten får sin inskription
De kära sörjer i kontemplation
Nog är det mer än man kan tolerera
Ett barn på godis nog vill frukostera
Ett intet ont anande landsortshjon
Man tröttnar kanske efter nån portion
Kan både tuff och mähä djupt chockera
I Platons Grekland blommar folks espri
Som rymmer allt - ja, så blir versen fri
Ett syskon finns i allt material
Det krävs ej mycket förrn en sån går bet
I Indien har man nog av överhet
Det är ej lätt att vara illegal


Raymond Queneau

Translation to Swedish by Lars Hagström
found in "Hundra tusen miljarder dikter"
Bakhåll 1992, ISBN 91-7742-101

Idea and implementation by Magnus Bodin 1997
Produced in the wonderful country of Sweden.