en av hundra tusen miljarder dikter

Vid fem o'clock grevinnan sågs sortera
Måhända snobbig i sin attraktion
De kära sörjer i kontemplation
Nog är det mer än man kan tolerera
Minns ni, gott folk, om jag får suggerera
Ett intet ont anande landsortshjon
Den vittnar om en märklig adoption
Som ingen tycks ha vågat vidimera
I Platons Grekland blommar folks espri
Att söka svar har blivit en mani
Sen ljuger guiden om nåt original
Latinamerikas vulgaritet
Din sång förkroppsligar en stor profet
Ett pund är inget värt för en bengal


Raymond Queneau

Translation to Swedish by Lars Hagström
found in "Hundra tusen miljarder dikter"
Bakhåll 1992, ISBN 91-7742-101

Idea and implementation by Magnus Bodin 1997
Produced in the wonderful country of Sweden.