en av hundra tusen miljarder dikter

Gourmanden fastan bröt med att dinera
Ett stöldobjekt för mången lömsk person
Lord Elgin och hans storexpedition
En klarsynt kritiker hörs applådera
Men snart en bris begynner kulminera
I templens vrede dör en diskussion
Den vittnar om en märklig adoption
Som ingen tycks ha vågat vidimera
Längs hela stöveln härjar hyckleri
Ett äventyr av möda och magi
Sen ljuger guiden om nåt original
Latin och pizza - är de epitet?
Din sång förkroppsligar en stor profet
Ett däggdjur kung är - vi blott dess rival


Raymond Queneau

Translation to Swedish by Lars Hagström
found in "Hundra tusen miljarder dikter"
Bakhåll 1992, ISBN 91-7742-101

Idea and implementation by Magnus Bodin 1997
Produced in the wonderful country of Sweden.