en av hundra tusen miljarder dikter

Vid fem o'clock grevinnan sågs sortera
Ty näsan kräver retning och motion
Och denna upptäckt medför frustration
Nog är det mer än man kan tolerera
Men snart en bris begynner kulminera
Bredvid varann i samma produktion
Tonsillerna får ejakulation
Kan både tuff och mähä djupt chockera
En forskare nu sitter på kansli
Som rymmer allt - ja, så blir versen fri
En landsväg närs av mången kos anal
Det krävs ej mycket förrn en sån går bet
I Indien har man nog av överhet
Champagne och Chianti är väl samma skval?


Raymond Queneau

Translation to Swedish by Lars Hagström
found in "Hundra tusen miljarder dikter"
Bakhåll 1992, ISBN 91-7742-101

Idea and implementation by Magnus Bodin 1997
Produced in the wonderful country of Sweden.