en av hundra tusen miljarder dikter

I Parthenon kan hästar galoppera
Ty näsan kräver retning och motion
Den infödde chauffören tar sig ton
Man vill ju inte en favorisera
Men snart en bris begynner kulminera
En orättfärdig dokumentation
Kåbojsarna rör kaffet ut med kron
Nog tycks mest översättaren kåsera
I stadens smuts man tvingas få logi
Rätt snart man faller in i tiggeri
Ett syskon finns i allt material
Latin och pizza - är de epitet?
Din sång förkroppsligar en stor profet
Ett pund är inget värt för en bengal


Raymond Queneau

Translation to Swedish by Lars Hagström
found in "Hundra tusen miljarder dikter"
Bakhåll 1992, ISBN 91-7742-101

Idea and implementation by Magnus Bodin 1997
Produced in the wonderful country of Sweden.