en av hundra tusen miljarder dikter

Vid fem o'clock grevinnan sågs sortera
Ett stöldobjekt för mången lömsk person
Paté med vitlök, grisfot med citron
En klarsynt kritiker hörs applådera
Men snart en bris begynner kulminera
När vargen skådar höna och kalkon
Kåbojsarna rör kaffet ut med kron
Den passar ej så bra att gratinera
I stadens smuts man tvingas få logi
Ett äventyr av möda och magi
Den döde Sokrates syns dvärglikt skral
I sista paltan går man på kafét
I skrovet än en marmorraritet
Champagne och Chianti är väl samma skval?


Raymond Queneau

Translation to Swedish by Lars Hagström
found in "Hundra tusen miljarder dikter"
Bakhåll 1992, ISBN 91-7742-101

Idea and implementation by Magnus Bodin 1997
Produced in the wonderful country of Sweden.