en av hundra tusen miljarder dikter

Vid fem o'clock grevinnan sågs sortera
Och hänga den till tork på kungens tron
Lord Elgin och hans storexpedition
Får häst och ryttare att krackelera
Det är ej svårt att sådant memorera
En orättfärdig dokumentation
Det glappar dock i denna edition
Vid Themsens stränder, långt från trygga Hera
Ett enda språk behövs för poesi
Att söka svar har blivit en mani
Ett syskon finns i allt material
Latin och pizza - är de epitet?
Slut för i dag, tyvärr, blir sagt diskret
Champagne och Chianti är väl samma skval?


Raymond Queneau

Translation to Swedish by Lars Hagström
found in "Hundra tusen miljarder dikter"
Bakhåll 1992, ISBN 91-7742-101

Idea and implementation by Magnus Bodin 1997
Produced in the wonderful country of Sweden.