en av hundra tusen miljarder dikter

En sjöman måste snuset inhalera
Ett stöldobjekt för mången lömsk person
Paté med vitlök, grisfot med citron
Får häst och ryttare att krackelera
Ett barn på godis nog vill frukostera
När sillen kom, miljon efter miljon
Kåbojsarna rör kaffet ut med kron
Vid Themsens stränder, långt från trygga Hera
Från Malabar till Ganges hörs ett skri
Vi saltar, torkar, kokar och står i
Båd' makrill, spätta, lax, torsk, haj och val
Latin och pizza - är de epitet?
Din sång förkroppsligar en stor profet
Det är ej lätt att vara illegal


Raymond Queneau

Translation to Swedish by Lars Hagström
found in "Hundra tusen miljarder dikter"
Bakhåll 1992, ISBN 91-7742-101

Idea and implementation by Magnus Bodin 1997
Produced in the wonderful country of Sweden.