en av hundra tusen miljarder dikter

Homeros lägger av med att skandera
Ett stöldobjekt för mången lömsk person
Det salta köttet smakar infektion
Nog är det mer än man kan tolerera
I Pisa tillåts man fotografera
När vargen skådar höna och kalkon
Förtjänsten tas om hand av en baron
Den passar ej så bra att gratinera
Längs hela stöveln härjar hyckleri
Ett äventyr av möda och magi
Att blanda slang med slemmigt pekoral
Det krävs ej mycket förrn en sån går bet
I skrovet än en marmorraritet
En klocka bångar i en katedral


Raymond Queneau

Translation to Swedish by Lars Hagström
found in "Hundra tusen miljarder dikter"
Bakhåll 1992, ISBN 91-7742-101

Idea and implementation by Magnus Bodin 1997
Produced in the wonderful country of Sweden.