en av hundra tusen miljarder dikter

Han böjer sig för att sin mapp studera
Små bakelser och te i dagsranson
Och denna upptäckt medför frustration
Man vill ju inte en favorisera
Minns ni, gott folk, om jag får suggerera
I templens vrede dör en diskussion
Förtjänsten tas om hand av en baron
Den tyddes ej i grekisk-romersk era
Längs hela stöveln härjar hyckleri
Att söka svar har blivit en mani
Där dryck och tango blir till ritual
Det krävs ej mycket förrn en sån går bet
Min bror, du hade låg prioritet
Det är ej lätt att vara illegal


Raymond Queneau

Translation to Swedish by Lars Hagström
found in "Hundra tusen miljarder dikter"
Bakhåll 1992, ISBN 91-7742-101

Idea and implementation by Magnus Bodin 1997
Produced in the wonderful country of Sweden.